;
thông báo

mời bạn mua cùng, nhận thêm ưu đãi

Lưu ý: - 1 tài khoản có thể mời nhiều người chơi khác nhau
- 1 tài khoản chỉ nhận được ưu đãi 1 lần duy nhất

Mời bạn thành công. Bạn sẽ nhận được quà sau khi người bạn mời mua VIP Xác nhận mời

Đối tượng Phần quà Người giới thiệu:   Khi giới thiệu một người chơi khác mua VIP trên landing sẽ được nhận phần quà: 20 QCMM Barrett Couple và QCMM Dragon Melee mỗi loại.
Người được giới thiệu:  Sau khi mua VIP, có thể chọn người đã giới thiệu để xác nhận trao quà. Đồng thời, cũng sẽ nhận được 10 QCMM Barrett Couple và QCMM Dragon Melee mỗi loại.

Danh sách người chơi đã mời bạn
Bảng xếp hạng sở hữu VIP
TOP SỞ HỮU VIP QV (TỪ 14 - 16/11/2017)
KHO ĐỒ
Combo
  • Giảm giá 10% đối với tài khoản chưa sở hữu báu vật VIP trong game
  • mua ngay
  • Giảm giá 20% đối với tài khoản sở hữu báu vật VIP bất kỳ trong game
  • mua ngay
  • Giảm giá 30% đối với tài khoản sở hữu một trong các báu vật M4A1 VIP bất kỳ trong game
  • mua ngay
Khi mua sẽ được sở hữu và trải nghiệm QCMM mới chưa có trong game
10 QCMM Dragon Melee